Info

VEREJNÁ ZBIERKA - ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 06.02.2017

Vyúčtovanie verejnej zbierky, ktorá bola vydaná okresným úradom dňa 12.2.2016 pod regstračným číslom OÚ-MI-OVVS-2016/003126. Zbierka bola vykonaná v období od 12.2.2016 do 20.2.2016 v územnom obvode okresného úradu Michalovce.

Prehľad nákladov: 

Celková výška nákladov - 5E - čiastka bola použitá na zakúpenie kolka k podaniu žiadosti.

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel: 

Celková výška čistého výnosu bola 55E - mínus 5E kolok t.j. 50E

ROZPIS POLOŽIEK: 

1.) 5.4.2016 - 2x vydanie a evidencia pasu                     20E

2.) 5.4.2016 - Terapia kardiovaskulárneho ochorenia     10E

3.) 28.6.2016 - Eutanázia                                                10E

4.) 2.11.2016 - Veterinárna klinika Animal - postroj         10,08E

                        Spolu výdavky:                                      50,08E

Tieto finančné prostriedky boli vložené na bankový účet vedený v SLSP v Michalovciach - IBAN: SK49 0900 0000  0004 8374 0352

V Michalovciach 6. februára 2017

 

 

 

 

VEREJNÁ ZBIERKA - ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 19.07.2016

Vyúčtovanie verejnej zbierky, ktorá bola vydaná okresným úradom dňa 3.8.2015 pod reg. číslom OÚ-MI-OVVS-2015/00009248. Zbierka bola vykonávaná v období od 10.8.2015 do 21.8.2015 v územnom obvode okresného úradu Michalovce.

1. Prehľad nákladov: 

    Celková výška nákladov - 5E

     Náklady na verejnú zbierku boli vo výške 5E a táto čiastka bola použitá na zakúpenie kolka k podaniu žiadosti. 

2. Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel: 

    Celková výška čistého výnosu: 156E

 

Rozpis položiek: 

1.) 7.9.2015 Kastrácia 35E

2.) 16.9.2015 Aplikácia čipu + endoparazity  21E

3.) 13.10.2015 Vakcinácie 16E

4.) 9.11.2015 Krmivo pre psov 3,88E

5.) 14.1.2016 Vakcinácie 8E

6.) 18.1.2016 Biochémia krvi + vyšetrenie, terapia 22,70E

7.) 22.2.2016 Ošetrenie + vakcinácia 32,50E

8.) 17.3.2016 Krmivo pre psov 13,40E

9.) 10.4.2016 Antiparazitný obojok 3,39E

                       Spolu výdavky: 155,87E

Tieto finančné prostriedky boli najprv vložené na bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni v Michalovciach - 

IBAN: SK49 0900 0000 0004 8374 0352

V Michalovciach dňa 19.7.2016