Ďakujeme

Všetkým darcom za našich útulkáčov zo ♥ Ďakujeme za každé euro. Vaše finančné príspevky sú použité na krmivo, lieky, hygienické, čistiace a lekárske potreby, ošetrenia, kastrácie a prevozy psíkov v útulku.